אודות

מה בירך הרבי מלובביץ' את העיר אופקים?

בשנת תשד"מ – 1984 הגיעו בשליחות הרבי מלובביץ' לעיר אופקים הרב ישראל והרבנית שרה הרשקוביץ.

הרב ישראל הרשקוביץ
יו"ר מוסדות חב"ד אופקים - רב הקהילה

ההתחלה הייתה מלאה באתגרים אך בהקרבה ובנחישות הצליחו השליחים בברכת הרבי להקים אימפריה של מוסדות חינוך, יהדות וחסד בעיר אופקים.

כיום, 36 שנים אחרי הגעתם לשליחות. מקימים שליחי הרבי מרכז קהילתי גדול שיביא תנופה נוספת לעשייה הברוכה של חב"ד בעיר לטובת כלל האוכלוסייה בעיר אופקים.

בתאריך ט' ניסן תש"נ 1990 מסר יאיר חזן ראש עיריית אופקים  לידי הרבי מליובאוויטש מפתח (מגן) העיר אופקים וביקש את ברכתו הקדושה לתושבים.

ברכת הרבי לעיר אופקים:

"הצלחה רבה, יהי רצון שהמקום יהיה עיר ואם בישראל בכל המובנים מתוך שמחה וטוב לבב, פרנסה טובה ובריאות טובה, ברכה והצלחה"

הרבי מלובביץ'
הרב הרשקוביץ מקבל את ברכת הרבי

בית חב"ד אופקים שעל ידי צעירי אגודת חב"ד (ע"ר)

יו"ר ומנהל בית חב"ד המרכזי:
הרב ישראל הרשקוביץ – רב קהילת חב"ד אופקים

מנכ"ל: הרב שניאור קניג

טל': 08-9987770

נייד: 050-2327702

מייל: Office@chabadOfaqim.org.il

כתובת: רח' החיטה, אופקים (מקלט 6)

מס' עמותה 580111839

36 שנה של עשייה למען
תושבי אופקים