ב"ה

מבצע שמירה והגנה

ספר חת"ת וקופת צדקה

הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א הורה לומר כל יום שיעור קבוע בחת"ת (חומש, תהילים, תניא) וכן להחזיק ספר חת"ת וקופת צדקה בבית וברכב כסגולה לשמירה, הגנה, ברכה והצלחה!

חדש!

חומש, תהילים, תניא וקופת צדקה במארז אחד! קופסה נוחה וקומפקטית לקיום וסגולת הוראת הרבי מליובאוויטש לשמירה בדרכים
החזקת ספר חת"ת וקופת צדקה ברכב:

"יחזיק במכונית שלו (במקום המתאים) סידור, תהילים ותניא, וגם קופת צדקה, ומה טוב גם איזה חוברות בעינייני יהדות בשפת המדינה… וכשעומד לנוח ומפסיק נסיעתו יאמר מזמור תהילים או ילמד איזה שורות מאחד הספרים הנ"ל, אשר על ידי כל זה תעשינה נסיעותיו שליחות של מצווה, וידועה שמירת שליחי מצווה בהליכתן ובחזרתן"
(מתוך אגרות קודש, הרבי מליובאוויטש, חלק י"ג עמ' שצד)

נגן וידאו

בית חב”ד רמת שקד יוצא במבצע הפצה מיוחד:

היו שותפים וקבלו חת"ת וקופת צדקה מתנה

בתרומה חד-פעמית של 80 ש”ח ניתן לאסוף בבית חב”ד רח' השיטה 54/19, אופקים

בתרומה חד-פעמית של 100 ש”ח נציג מטעם הבית חב”ד יגיע עד אליכם

שיתוף:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב telegram

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

כל ההכנסות קודש לפעילות בית חב"ד שכונת רמת שקד אופקים.
בתרומתך הינך שותף.

*קיים במגוון צבעים